Home
welcome
Maluka Music
vision
partners
biography
music
Your Song Child
feedback
news
calendar
concerts
workshops
Guestbook
press
Download
contact
Links
Site Map
e-mail me

Jane Maluka - biography danish
 

a cry from the heart obeys no rules                                 the melody is not a prisoner of the flute  (Ghalib) )

Jane Maluka er autentisk og lader sig ikke presse ned i forudbestemte former eller forventninger – hverken som menneske eller som kunstner

hun kan kun udfolde sin stemme i frihed - ligesom H.C. Andersen's nattergal – selvom hendes stemme er mere bluesy end nattergal  

efter års musikalske studier hos kendte lærere og på konventionelle musikalske institutioner blev hun hurtigt klar over, at mange lærere reducerer musik – om det nu er komposition eller vokalt udtryk – til deres egne koncepter og 'religioner' – og har en tendes til at dømme det, der afviger herfra forkert, af ringere værdi eller endog dårligt

for at værne om sin glæde ved musikken blev hun nødt til at følge sit eget hjerte og autentiske måde at udtrykke sig på – hendes sjæls stemme

elementer fra forskellige musikalske stilarter og udtryk vil kunne genkendes og findes implementeret i hendes sange og kompositioner hvis du ønsker at favne og værdsætte  hendes arbejde og indsats for ytringsfrihed – også musikalsk – er det en god idé at styre uden om fristelsen til forsøg på at fængsle hendes sang og musik ned i små begræsende bure             lyt med hjertet ...

vokalen – med implementering af inspirationer fra spirituals til blues til gospel til soul til jazz til world til dhrupad sang            

>> fritgjort og fri af musikalske, religøse eller andre dogmer <<

udtrykker Jane's stemme alle følelsesmæssige nuancer inclusive sårbarhedes stemme, der nutildags for det meste skydes i sænk - i bedste fald ignoreres. Rytmisk musik, tekster og sang harmoniserer krop sind ånd og følelser. Hendes vokale udtryk er ikke begrænset til 7 toner +/-

musikken – efter dybt transformerende åndelige oplysningsoplevelser i 1988 valgte hun at følge et spirituelt kald og dedikerede sit liv til at hæve sin stemme i menneskehedens tjeneste  - med sang, musik og andre former for healing. Hendes tilgang er holistisk og unik – en invitation til bevidsthed. Med udgangspunkt i hjertet bliver hun inspireret til at skrive sange med universelle budskaber – med begge ben solidt plantet i jorden.       the music  feedback

Hendes musikalske maleri er farvet af inspirationer fra store kunstnere – og mange musikalske stilarter fra hele verden: spirituals, gospel, soul, blues, jazz, folk, rock, world. I Danmark og Tyskland har hun samarbejdet med musikere af forskellig nationalitet og musikalske baggrunde, grænse-overskridende og til stor inspiration. Hun er altid åben for at lære nyt om det musikalske udtryks uendelige mangfoldighed  

indflydelser – lige fra barnsben har Jane været bevidst om sine spirituelle og musikalske rødder i Afrika. Slavernes spirituals, the blues og gospelmusikken berørte hende dybt allerede dengang. Ligesom de sorte afrikaneres kamp for borgerrettigheder i USA og de umenneskelige tilstande for afrikas befolkning gjorde det – og de til dato fortsatte globale menneskelige lidelser, uretfærdighed og ubalancerede fordeling af verdensressourcerne stadig gør det

Markante verdenspersonligheder som Martin Luther King, Ghandi, Mother Theresa, Nelson Mandela, Miriam Makeba, Nina Simone for at nævne nogle få; sammen med utallige velsignede musikere og andre kunstnere, der hæver deres stemme for menneskerettigheder, frihed og medmenneskelighed, uanset de personlige konsekvenser, har været nøglefigurer tæt på hendes hjerte sålænge hun kan huske 

 

Jane Maluka baggrund: sanger, sangskriver, voice healer. Psyko-spirituel vejleder efter eget udviklet koncept: Full Circle Interactions * Human & Nature - holistisk baseret på krop/sind/ånd - menneske/ omverden /bevidsthed/evolution - 25 års erfaring med mange metoder. Uddannelser: musik & vokal; body-mirror healer; intuitiv healing massage, 2-sproglig korrespondent; lærer i dansk som fremmed-sprog. Omfattende studier og kurser i holistisk livs-førelse, evolutinære  energier i vækstprocesser, økologi, psyko–spirituel vejledning, transpersonel og Jungiansk psykologi, hatha-yoga, meditation, krop & bevidsthed; stress - symptomer & management


|Home| |welcome| |Maluka Music| |vision| |partners| |biography| |music| |Your Song Child| |feedback| |news| |calendar| |concerts| |workshops| |Guestbook| |press | |Download| |contact| |Links| |Site Map|


© Jane Maluka 2006