Home
welcome
Maluka Music
vision
partners
biography
music
Your Song Child
feedback
news
calendar
concerts
workshops
Guestbook
press
Download
contact
Links
Site Map
e-mail me

 

      Your Song Child Project   

         

  • det er   en sang for børn og voksne 
  • det er   en historie om kærlighed, medfølelse, forståelse
  • det er   om respekt, tolerance, verdensborger bevidsthed

      et redskab for fred i verden

 

Vi sjunger din sång

När en kvinna i en bestämd afrikansk stam vet, att hon är gravid, går hon ut i buschen tillsammans med några nära vänner. Där ber de och mediterar i gemenskap, tills de hör barnets sång. De är medvetna om, att varje själ har sin egen vibration, som uttrycker sin unika egenskap och bestämmelse. När kvinnorna har stämt in i sången, sjunger de den högt
 
Härefter vänder de tillbaka till stammen, där alla lär sig sången. Vid barnets födelse samlas gruppen och sjunger barnets sång för henne eller honom. Senare, när barnet ska börja skolan, samlas byn igen och sjunger. När barnet skall invigas i vuxenlivet, samlas alla igen för att sjunga sången; samma ritual upprepas, när personen skal gifta sig. När tiden är inne till att lämna denna värld, samlas alla vid den döendes säng: liksom de gjorde det vid födelsen och sjunger sången för att ledsaga själen till nästa liv
 
Det finns et annat tillfälle, där den afrikanska stammens medlemmar samlas och sjunger för personen, antingen det är som barn eller vuxen. Om personen på något tidspunkt i livet begår en förbrytelse eller annat osocialt beteende, inkallas personen til centrum i byn, där medlemmarna samlas i en cirkel och sjunger själens sång för honom eller henne. Stammen har förstått, att kärlek och hjälp till att minnas din sanna identitet är det rätta sättet att hjälpa på; inte straff
 
När du känner din egen sång - och sjunger den - har du säkert inte bohov av att säga eller göra något, som kan göra andre människor illa eller ledsna. Djupt inne i oss vet vi alla, at vi har en sång och önskar, att våra närmaste känner den och hjälper oss med att sjunga den
 
En vän eller väninna är én,  som känner din sång och sjunger den för dig, om du har glömt den. De som älskar dig, låter sig inte narras av misstag, du kan ha begått, eller av negativa tankar, du kan ha om dig själv
 
De minns din skönhet, när du känner dig ful, din helhed, när du känner dig trist och nedbruten. De minns din uskuld, när du känner dig skyldig och din sanna bestämmelse, när du känner dig förvirrad
 
De vet, att du är unik och har helt specielle egenskaber, som du kan berika värden med
 
De respekterer och älskar dig betingelseslöst, både när du är stark och svag på din resa genom livet
 
De står alltid vid din sida - både när du är glad och när du möter utfordringar
 
Vi hoppas att du känner din sång - och sjunger den - och vi önskar för dig, att du har kärleksfulla och omsorgsfulla människor omkring dig, som vill påminna dig om den - om du skulle glömma den

 (translation into swedish by Ingrid Korning)

 

Your Song Child Project cd - listen to audio clips

Pictures & CD info on storytellers etc here


|Home| |welcome| |Maluka Music| |vision| |partners| |biography| |music| |Your Song Child| |feedback| |news| |calendar| |concerts| |workshops| |Guestbook| |press | |Download| |contact| |Links| |Site Map|


(c)2006 Jane Maluka